Nov 8, 2006

ஊரான் வீட்டு நெய்யே.......

சதாம் ஹூசேனை தூக்கிலிடுவதற்கு வழிவகை செய்து, தேர்தலில் கோட்டை விட்டு, இறை நம்பிக்கையில் மறவாத நம்பிக்கை வைத்து, ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால், மறு கன்னத்தை காட்டி, ஏசு வழி நடக்கும் ஜர்ர்ஜ் புஷ்ஷிற்காக.....
"Only so ghastly is the hell-disaster that we have inflicted upon Iraq that we cannot even say that. Life is now worse. Or rather, death is now visited upon even more Iraqis than Saddam was able to inflict on his Shias and Kurds and - yes, in Fallujah of all places - his Sunnis, too. So we cannot even claim moral superiority. For if Saddam's immorality and wickedness are to be the yardstick against which all our iniquities are judged, what does that say about us? We only sexually abused prisoners and killed a few of them and murdered some suspects and carried out a few rapes and illegally invaded a country which cost Iraq a mere 600,000 lives ("more or less", as George Bush Jnr said when he claimed the figure to be only 30,000). Saddam was much worse. We can't be put on trial. We can't be hanged.
பார்க்க: மைக்கேல் மூரின் பார்வை

21-ஆம் நூற்றாண்டில் "ஜாதியாவது, மயிராவது எல்லாம் மெரிட்லதான் வரணும், எல்லார்க்கும் டைம் குடுத்தாச்சு" என்று பேசிக் கொண்டே ஸ்பென்சர் பளாசாவில் லெவிஸ் ஜீன்ஸ் தேடும் நண்பணுக்காக....
"Surekha and Priyanka were stripped, paraded naked, beaten black and blue with bicycle chains, axes and bullock cart pokers. They were publicly gang raped until they died. Some raped them even after that, and finally, sticks and rods were shoved into their genitals. "
பார்க்க: தெஹல்கா

"Z" ப்ளஸ் பாதுகாப்போடு இருக்கும் கடவுளர்களை காணப் போகும், இன்னமும் நம்பிக்கை வீழாமல் இருக்கும் இறை பக்தர்களுக்காக
Slade points out that political developments in Europe and the US have created new opportunities for consciousness-raising. "The war on terror wakes people up to the fact that there is more than one religion in the world," Slade says. "I think we're at a crucial point, when we admit that certain types of religion are incompatible with certain rights. At what point does society say, 'Hey, that's insane'?"

For the New Atheists, the problem is not any specific doctrine, but religion in general. Or, as Dawkins writes in The God Delusion, "As long as we accept the principle that religious faith must be respected simply because it is religious faith, it is hard to withhold respect from the faith of Osama bin Laden and the suicide bombers."
பார்க்க: நம்பிக்கையில்லாதவர்களின் கோயில்

அப்சலுக்கான தூக்குதண்டனை தந்து, பொதுப்புத்தியினை பேணிக்காத்து,பேனா முனையினை ஒடித்துப் போட்ட நீதிபதியின், 'மனச்சாட்சியுடன்' அமைந்த தீர்ப்புக்காக....
"The incident, which resulted in heavy casualties, had shaken the entire nation, and the collective conscience of the society will only be satisfied if capital punishment is awarded to the offender. The challenge to the unity, integrity and sovereignty of India by these acts of terrorists and conspirators can only be compensated by giving maximum punishment to the person who is proved to be the conspirator in this treacherous act"
பார்க்க: அருந்ததிராயின் கட்டுரை - அவுட்லுக்

குவார்ட்டர் அடிப்பதே குடலில் இருக்கும் கிருமிகளை கொல்வதற்காகவே, இதில் குவார்ட்டர் காசில் கோலா தருகிறோம், நல்ல கிருமி நாசினி என்று சொன்ன கோகோ கோலா, பெப்சி புண்ணியவான்களுக்காக.......
What should we understand from all this: one, we should not target us companies, not target the pesticide industry and in fact, not target any particular industrial sector but keep the issue at the level of generalities. Two, we should not try and fix any specific problem, like pesticides in soft drinks through improved regulations. But we should keep our work focussed on everything that is bad — from pesticides in milk to heavy metals in soil. Three, we should not try to get the
government to set regulations for soft drinks because they were found to have pesticides. We should instead try and fix something else.
பார்க்க: டவுன் டூ எர்த் தலையங்கம்


Comments:
Good Post!!

Long time No see?
 
இது என்ன 'கடந்த வாரம் உலகில்' வகை பதிவா ? நல்ல மனதை நெருடும் தொகுப்பு.
 
情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇

情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,色情,寄情築園小遊戲,情色電影,色情遊戲,色情網站,聊天室,ut聊天室,豆豆聊天室,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,免費A片,日本a片

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]