Nov 8, 2007

[இந்தியா] சமச்சீரின்மை - ட்ரைய்லர் 5 [அமெரிக்க நிலைமை]

இன்னமும் கொஞ்ச நாள் ட்ரைய்லர் போட்டால், நான் "கந்தசாமி" பட சீனை விட அதிகமாக சீன் போட்டவனாக கருதப்பட்டு விடுவேன் ;) இதில் பிரச்சனை என்னவென்றால், அட்சய பாத்திரம் போல தோண்ட, தோண்ட விஷயங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. ஆகையால், எங்கே தொடங்கி, எங்கே முடிப்பது என்பது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம். ஆனாலும், ஒரு மாதிரியாக குறிப்புகள் எழுதியிருக்கிறேன், கூடிய சீக்கிரத்தில் இந்த 'ட்ரைய்லர்' களை நிறுத்திவிட்டு முழுப்படத்தினை ஒட்ட வேண்டியதுதான்.

There are only two economic philosophies in America – trickle down and bottom up. Trickle down means the rich get richer and pay less taxes. Supposedly they use their extra income to invest in America, which makes all of us more productive. But it doesn’t work that way. In a global economy, investments don’t trickle down; they trickles out to wherever on the planet the rich can get the highest return. If trickle down worked as advertised inequality wouldn’t be widening so fast.

Bottom up means giving all Americans what they need to be productive – universal and affordable health coverage, good schools, a chance to attend college, job retraining, affordable child care, and good public transportation to and from the job, for starters. But as we learned a decade ago, this requires money – even more, now. So the question is how the nation can afford it and ALSO give the soon-to-retire baby boomers the Social Security and Medicare they expect, pay for homeland security and national defense, invest in non-fossil based fuel technologies, and repair the nation’s decrepit infrastructure (recall the pipe that blew out in New York last July and the bridge that collapsed in Minneapolis). I haven’t even mentioned the trillion dollars necessary to shield the middle class from the Alternative Minimum Tax. Even if we cut corporate welfare, eliminated subsidies to agribusiness, and banned all earmarks, we wouldn’t have nearly enough.

The only way is to stop obsessing about balancing the budget and start pushing for a serious tax hike on the rich. Yet all Democratic presidential candidates are styling themselves "fiscal conservatives" and none has suggested raising the marginal tax rate on the richest beyond the 38 percent rate it was under Bill Clinton. They may talk bottom-up economics but they're still wedded to trickle down.

மேட்டர் மேலே சொன்னது மட்டுமல்ல, இந்த பதிவின் பின்னூட்டங்களை படியுங்கள், சும்மா சொல்லக்கூடாது, நாம் இந்தியாவில் இருக்கிற கொஞ்சநஞ்ச ஆட்களை வைத்துக் கொண்டு பேச ஆரம்பித்தால், மொத்த அமெரிக்காவே சமச்சீரின்மையால் இரண்டாய் பிளந்து வார்த்தையால் வாலிபால் ஆடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அமெரிக்காவில் இருக்கும் நண்பர்கள், சமச்சீரின்மை பற்றி மொத்தமாக படிக்க, இந்த புத்தகத்தினை [The Bottom Billion: Why the poorest countries are falling and what can be done about it - Paul Collier] பாருங்கள்

Blogged with Flock

Labels: , , , ,


Comments:
情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇


av女優,av,av片,aio交友愛情館,ut聊天室,聊天室,豆豆聊天室,色情聊天室,尋夢園聊天室,080聊天室,視訊聊天室,080苗栗人聊天室,上班族聊天室,成人聊天室,中部人聊天室,一夜情聊天室,情色聊天室,情色視訊

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]